Hans von Aiberg

 

Anasayfa

Hayat

Görev

Mektup

Sohbet

Kitap

Hansça

Soru

Canlı

Link

İrtibat

Hakkında

 

Sevgideğerli Hans von Aiberg Okurlarına ve Kamuoyuna Duyurulur

 

Sitelerimizdeki bütün içeriklerin her hakkı saklı olup, bunları İnternet web sitesine kopyalamak, çoklu ortamlara yönelik elektronik paylaşım ve dağıtıma açmak, televizyon, radyo, gazete, dergi, broşür, kitap vb yayınlamak.

Bu bilgilerin kendine ait olduğunu bildirmek.

Bilgiyi üretmeden kopyalama, sahiplenme, fikir haklarını yasal olmayan yollardan kullanma.

Fikir eserlerinin korunmasını amaçlayan, 5237 sayılı yasanın 7/2 maddesi, 5728 sayılı yasanın 138. maddesi, 5846 sayılı yasanın 71/1 maddesi ve Türk Ceza Kanununun 53. maddesine göre haklarında dava açılacağı gibi cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Sitemizde yayımlanan içeriklerin her hakkı saklı olup sosyal paylaşım sitelerinde kaynak gösterilmeksizin kullanılması, alıntı yapılması, kendininmiş gibi gösterilmesi yasaktır. Sayfamızdan direkt link ile, kaynak gösterilerek paylaşılabilir olup, reddetme tasarrufu yazarımızın takdirindedir.

 

*******************

 

21 kasım 2014: İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU Dosya No: 2013/539

Sayın Hans von Aiberg'in yıllardır yazdıklarını (Chat, Kitap, Text) izinsiz kullanan, internet siteleri ve basılı yayınlarından kullanan kişi veya kuruluşlar ile ilgili, uzun zamandır Hak ihlali sorunları ve Kur'an ve Kawl'in emanetine sahip çıkma sorumluluğu, yasal yollara başvurup yaptırım uygulatma zorunluluğu/şartını getirmiştir.

Bu kişi ve kurumlardan ilk olarak Ahmet Toprak adlı kişinin, tamamen Hans von Aiberg'in yazılarından alıntı yaparak, isim belirtmeden ve kaynak göstermeden doğrudan sahiplenerek kendi adıyla yayınevine sunduğu Hanif İslam Öğretisi (Kur'an ve Bilim Işığında Din) adını verdiği kitap ve şahsı hakkında dava açılmıştır. Ayrıca aynı dosyada, kitabın (Cinius) yayınevi yetkilisi Sayın Zeynep Aytekin hakkında da dava açılmıştır.

Kitap incelendiğinde, Hans von Aiberg'in adının anılmaması, yazıların kopyalandığı www.hanifislam.com sitesinin kaynak gösterilmemesi, ayrıca bazı cümlelerde değişiklik yapılması nedeniyle, bilirkişi raporunda da tescillendiği şekilde usülsüz ve etik dışı olarak "aşırtılma" yöntemi ile basılmış ve satışa çıkarılmıştır. Konuyla ilgili bilirkişi raporunu görebilirsiniz:

 

Bilirkişi raporu: ahmet_toprak_hanif_islam_ogretisi_hakkinda_bilirkisi_raporu

 

"SONUÇ:  Yukarıda arz olunan nedenlerle, takdiri Sayın Mahkemeye aitolmak üzere,                          

1. Müşteki tarafından yazıldığı belirtilen chat ve text içerikleri dikkate alındığında, chat ve text içeriklerinin Kur'an'ı Kerim'in kendi üslup ve düşünceleri ile belli bir öğreti yaratmaya dönük yorumunu içeren içerikler olduğu, bu özellikleri ile belli bir üslup, amaç ve ifade ediş şekli itibariyle hususiyet taşıması nedeniyle, FSEKm.2 anlamında ''herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan'' ilim ve edebiyat eseri olduğu,

                                      

2. Müştekinin, şikayet hakkını haiz olduğu

 

3.  Sanığın vaki eylemininin FSEK m. 71/2'de yer alan ''Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.  Bu fiilin dağıtmak ve yayınlamak suretiyle işlenmesi halinde,  hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz'' hükmünün ihlali olacağı, diğer sanık Zeynep Aytekin'in davaya konu olan kitabı yayınlayan yayın evinin yetkilisi olup, vaki intihal eyleminini bilmesi ya da öngörebilmesi, engelleyebilmesinin söz konusu olup olmadığı, suç işleme kastınolup olmadığının  takdiri ise, Sayın Mahkemenin takdirinde olduğu,

Sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." (İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU Dosya No: 2013/539)

 

 

*******************

 

Yazarımız ve eşine yapılan haksız tutuklama ve iftiralar tek tek cezasını bulacaktır…

 

03 nisan 2015:  Yazarımız ve eşine, makul sürede yargılanma hakkı ihlalinden 2.800'er TL Tazminat ödenmesi:

 

Adalet Bakanlığı – İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı Karar no: 2015/678, Karar no: 2015/682:

 

"Müracaata konu iş bu dosyadaki bilgi ve belgeler ışığında: AİHM'in makul sürede yargılanma hakkına ilişkin yerleşik içtihatları, olayın kendine özgü koşulları, yargılamanın uzamasında müracaat edene yüklenebilecek herhangi bir kasıt veya kusurun bulunmaması, davanın müraccat eden açısından taşıdığı önem birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu yargılama süresinin uzun olduğu anlaşılmış olup, somut olayda müraccat edenin "makul sürede yargılanma hakkı" ihlal edilmiştir."

 

Karar:

1- AİHM'in uzun yargılama kkonusundaki yerleşik içtihatları göz önüne alınarak, hakkaniyet ölçüsü ve takdiren 2.800 tlnin 6384 sayılı Kanun'un 7. maddesi gereğince TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİNE,"

 

Kararın tamamı: Karar no: 2015/678 ve Karar no: 2015/682: Adalet_Bk_ihtkb_2015-678_2015-682

 

 

 

 

© Copyright Wemb zipzap C-entertainment inc. Her hakkı saklıdır. Sitemizde yayımlanan bütün içerikler izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Detaylı bilgi için: Hakkında kesimine bakılabilir.